LIGJI PER VETERANET E LUFTES PDF

Qeveria Haradinaj ka për qëllim qeverisjen e mire, transparatente dhe në shërbim të qytetarëve të Kosovës. . -keshilltari-i-donald-trump-per-sigurine-e-brendshme/ TZ .. erion brace dy- -me-gaz-dhe-bombardime-logjika-e-luftes-ne-siri/ TZ /ngritet-aktakuze-per-veteranet-mashtrues-te-uck-se/ TZ .

Author: Dairamar Mekree
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 15 May 2015
Pages: 32
PDF File Size: 14.68 Mb
ePub File Size: 9.56 Mb
ISBN: 311-3-38965-214-7
Downloads: 64559
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brarr

Ne rastin kur ceremonia e nderit nuk behet ne aeroport, ajo zhvillohet ne oborin e selise. Perdorimi i simboleve ne Shqiperi rregullohet me ane te ligjit nr.

O Per te dhene me sakte idene e punes, eshte mire qe autoritetit te ftuar dhe atyre qe e shoqerojne t’u shperndahen kaskat, dorezat e punes dhe cdo material tjeter qe perdoret nga punetoret e vendit. Ne note shenohet emri dhe funksioni e ketij personi. Agjencia e lajmeve sot news lajme nga shqiperia, kosova. Ne grupin e dyte bejne pjese, nenkryetaret e Kuvendit, anetaret e Keshillit te Ministrave, rangjet qe kane iniciative luuftes, ambasadoret e huaj, anetaret e gjykates kushtetuese, drejtuesit e organeve qe kane autonomi ne harkun kushtetues, perfaqesuesit e forcave politike kryesore, shefi i shtabit te pergjithshem, emertesat politike te Presidentit, Kryeministrit dhe zyrtare te tjere te larte te aparatit shteteror.

SaIIa 1, rezervohet per keto autoritete: Ministri i Arsimit dhe Shkences Presidenti i Federates Shqiptare 5. Automjeteve u jepet targe TD dhe TK.

Kuvendi miratoi Ligjin për Veteranët e UÇK-së

Ne rast shitje te automjetit nga pronaret e tyre, keto pjese shkojne bashke me automjetin. Shkembimi i dhuratave behet nepermjet protokolleve perkatese. Festimet pas ceremonise organizohen nga Bashkia e Tiranes.

  KONKAN COOKBOOK SANJEEV KAPOOR PDF

Anetaret e Keshilit te Ministrave si rregull nuk marrin pjese ne pritje pa njoftimin e Protokollit te Shtetit.

Rankwise flagged 1 word as spam.

Istog – Republika e Kosoves

Per kryerjen e homazheve publike vendoset nje orar i caktuar gjate gjithe periudhes se zise. Te njejten precedure e perserisin te gjithe anetaret e qeverise sipas radhes. Kur arrin ne qytet, Presidenti i Veteanet pritet nga kryetari i bashkise. Sipas rregullores te Ministrise se Mbrojtjes Gradat e ulta. Komandanti i truprojes i paraqet forcen mikut te huaj.

Emphasis bold and italic. Armet dhe mbajtja e tyre 6. O Kryetari i Kuvendit ne detyre. Miku flet ne gjuhen e zgjedhur prej tij. Zyrtarisht interpretohet vetem strofa e pare dhe refreni. Takimet zyrtare te Shefit te Misionit 12 4. Presidenti, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri dhe Ministri i Puneve te Jashtme, shkembejne dhurata ne shenje kortezie vetem me personalitetet e huaja homologe.

Kryetari i Bashkise se Tiranes Dorezimi i saj behet ne Protokollin e Shtetit. Ne funksion te ketij programi bashkepunohet me kabinetet perkatese.

Te ftuarit percillen ne te njejten menyre sic priten. Shkembimi i dhuratave 5. Percjellja e delegacioneve shqiptare te nivelit te larte 47 8. Si rregull ne takimin zyrtar marrin pjese jo me shume se gjashte vete per cdo delegacion. Zija kombetare 64 9.

Petrit balija, editor in chief kreshnik kosumi, editor miranda rugovaj coordinator mithat sejdiu design kosovo banking association. Gjate ketyre ajo gezon te drejten e nje programi te vecante protokollar. Pjesa tjeter e delegacionit drejtohet ne vendin e paracaktuar per ta.

Ne rastet kur eshte e nevojshme qe te evidentohet barazia formale e pjesemarresve dhe te evitohet pozicioni hierarkik i presidences se takimit, atehere perdoret tavoline katrore ose e rrumbullaket.

  CONNECTING THE DOTS RASHMI BANSAL PDF

Himni Kombetar ekzekutohet kur te gjithe kane mbaruar vendosjen e kurorave. Ceremoniali i Kuvendit 35 Nivelin e pritjes e percakton Protokolli i Shtetit.

Ramush Haradinaj – Verifikimi i veteraneve te UÇK-se – | Doovi

Kryetari i Gjykates Kushtetuese Kjo ceremoni nuk zbatohet vetem ne rastet kur transmetohet ne TV ose radio. Kjo nevojitet si per regjistrimin e hyrjes se automjetit ne Shqiperi ashtu edhe per vertetimin e dates se importimit. Linking to internal pages makes pages easier to find for search engines. Lutemi plotsoni kt Iormular n 2 kopje origjinale dhe pee bashku me Notn Verbale t Misionit, i drgoni ne adresn: Emrat e tyre dhe targat e makinave duhet te pasqyrohen ne kerkesen qe i drejtohet Protokollit te Shtetit.

Ky brez mbahet ne ceremonite zyrtare, pritjen e autoriteteve te larta, manifestimet e popullit ne sheshin e qytetit, mbledhjet e keshillit ose te punes, festa, luftfs, funerale dhe ngjarje te tjera publike.

O Hapja e sesionit te Kuvendit. Republika e kosoves republika kosovarepublic of kosovo.

Por afati maksimal i vlefshmerise se tyre ne do rast do te jete ne vartesi te afatit te vlefshmerise se pasaportes te anetarit te perfaqesise per te cilin kerkohet Karta.