VCA BOEK PDF

make sure that you have all the pages in these examination questions. • only use a pencil to enter your answers on the answer sheet. • note your answers under. 4 Aug Lesboek VCA Basis/VOL _ Kroon (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA – 1 – Veilig). Bij kunt u het VCA-VOL examen ook in het Engels afleggen. En dat voor de vaste lage prijs van Lees meer. Akkoord. Direct boeken; Datums.

Author: Majas Tuzuru
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 4 December 2005
Pages: 73
PDF File Size: 17.98 Mb
ePub File Size: 5.53 Mb
ISBN: 271-1-46709-856-6
Downloads: 14503
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazuzil

Kroon Organisatie Advies – 50. Een vervangende collega moet eerst worden ingewerkt. Hijskettingen mag je niet knopen staalkabels Fabrikant bepaald welke specifieke keuringen of beproevingen nodig zijn Onderhoud staalkabels zo dat ze vet en smeervrij zijn Bewaar ze in een droge en goed geventileerde ruimte Gebruik ze op de juiste manier De sterkte hangt af van: Delete comment or cancel.

Chloorgas is de nieuwe stof die ontstaat en heeft andereeigenschappen dan het zuur. Werkstuk staat vast in een werkstuk klem Nooit: For our clients, we offer VCA training and exams in 18 languages all official exams languages.

Het symbool voor samengeperste gassen. Dezeconcentratiemag nooit ook niet voor een zeer korte periode overschreden worden!

Kroon Organisatie Advies – 44 – Hoofdstuk 3 – meerkeuzevragen1. Een voorbeeld is fosfor. Soms duurt het echter langer voordat alle gevolgen zichtbaar zijn.

VCA Basic Safety | Obtain your VCA certificate with our VCA course : VCA Direct

Vermeld bij het inschakelen van hulpaltijd de naam van de stof, zodat goede voorbereidingen van de hulpdiensten getroffen kunnen worden. After passing the exam, the candidate receives a certificate valid for 10 years. We spreken hier van een ongeval. BlussenU kunt proberen een beginnende brand te blussen.

  DUPRE PASSION SYMPHONY PDF

De steekflens komt altijd achter de laatste afsluiter! Kroon Organisatie Advies – 14. ZelfontbrandingSommige stoffen kunnen spontaan in brand vliegen.

Safety for Operational Supervisors

Zoals gezegd is het niet logisch dat de mens zich in een gevaarlijke situatie begeeft. Invited audience members will follow you as you navigate and present People invited to a presentation do not need a Prezi account This link expires 10 minutes after you close the presentation A maximum of 30 users can follow your presentation Learn more about this feature in our knowledge base article. Als de zegels verbroken zijn, dient het blusapparaat gevuld of vervangen te worden. Wanneer je niet zeker weet wat je moetdoen, raadpleeg dan altijd eerst dit informatieblad voordat je zelf actie onderneemt.

VCA VOL Course | Get the VCA VOL Safety for Supervisors e-learning : VCA Direct

Er moet weer gewerkt worden. Alle hijswerktuigen en toebehoren moeten een CE -markering hebben Moeten jaarlijks worden gekeurd Kraanboek, hijstabellen en certificaten moeten op de kraan aanwezig zijn De bediener moet een hijsbewijs en registratie boek hebben Stempel een kraan goed af sla lasten op de juiste wijze aan niet op de punt van de haak goede communicatie met de bediener door oogcontact, handgebaren of portofoon Nooit: Wanneer deze waarde niet overschreden wordt, is er voor de mens, voor zover Mac Viewbekend, geen gevaar voor de gezondheid.

  SP3243 PDF

Sinds 1 september is de Arbo-wet mede van toepassing op arbeid verricht bij een verkennings- ofopsporingsonderzoek of bij het winnen van delfstoffen als bedoeld in de Mijnwet continentaal plat art.

Every certificate is also registered in the PlusPort system, and students will receive an automatic notification sent by email when it is about time to renew the certificate. Een belangrijk verschil tussen zuren en logen is dat een zuur op dehuid prikt en daarmee een belangrijke waarschuwing afgeeft.

Gevaarlijke stoffen zijn dus altijd herkenbaar aan de verpakking. Rood staat voor brandgevaar: Every student who passed the exam receives a diploma and a pass by post.

VCA English

Bijvoorbeeld in een minder lawaaiige omgeving is eenbetere concentratie op het werk mogelijk; je maakt dan minder fouten. Gebruik een fixceer middel. Managing incidents and emergency situations Accidents Emergency situations Reference The reference work can be printed by the student before he has completed the exam.

Answers to Review Questions Appendix B: Ademhalingsapparatuur met water bork. Zorg bij hetblussen dat u het juiste blusmiddel kiest en met de rug in dewind staat bovenwinds. Bedankt voor uw beoordeling Uw reactie is inmiddels op de website geplaatst en zal door onze redactie beoordeeld worden. SSVV example exams Two attempts at the example exam.